SONSBEEK '16 transACTION

28 november 2017

In 2016 presenteerde het curatoren collectief ruangrupa (Jakarta) ‘transACTION'. Deze editie kenmerkte zich door verwevenheid met de stad, engagement met de gemeenschap, interactie met bewoners en bezoekers en veel lokale partnerships. Dat begon al met de opening in juli 2015, een jaar van tevoren, van het 'ruru huis' in een leegstaand winkelpand in centrum Arnhem. Het werd een levendige ontmoetingsplek met een programma van discussies, workshops, lezingen, culinaire activiteiten, performances, pop-up markten en karaokeavonden, ...

Sonsbeek 2008: Grandeur

01 juni 2008

In 2008 staat kunstcritica en curator Anna Tilroe als artistiek directeur aan het roer van alweer de tiende Sonsbeek. Het uitgangspunt is dit keer niet “focus op locatie door de ogen van de kunst”, het devies van Sonsbeek 9, maar de positie van de kunst in huidige Westerse samenlevingen. Volgens Tilroe is er sprake van een depressie. Met het thema grandeur, oftewel ‘het menselijk streven naar grootsheid’, wordt geprobeerd om kunst in een ...

Sonsbeek 9: LocusFocus

01 juni 2001

Net zoals zijn voorgangers kijkt ook de artistiek directeur van Sonsbeek 9, de Belgische curator Jan Hoet, naar de Sonsbeek-edities uit het verleden. In zijn inleiding voor de catalogus benadrukt Hoet het belang van continuïteit en traditie. Hij refereert in het bijzonder aan de in 2000 overleden Wim Beeren, die dertig jaar eerder de protagonist was van Sonsbeek ’71: Sonsbeek buiten de perken. Terwijl Beeren, en ook Valerie Smith, kiezen voor een verspreiding ...

Sonsbeek 1993

01 juni 1993

Bij de voorbereidingen van iedere nieuwe Sonsbeektentoonstelling reist de vraagt hoe de kunst moet worden ondergebracht in het park. Net zoals haar voorganger Saskia Bos ontwikkelt de Amerikaanse curator Valerie Smith een eigen strategie voor Sonsbeek 93. Allereerst kiest ze ervoor om naast het park het stadscentrum en gebieden aan de rand van Arnhem erbij te betrekken. Deze drie ringen zijn verbeeld in het logo van Sonsbeek 93. Smith’s ideeën kunnen samengevat worden ...

Sonsbeek 1986

01 juni 1986

Vijftien jaar na de spraakmakende Sonsbeek buiten de perken is de Internationale beeldententoonstelling Sonsbeek ’86 aanzienlijk kleinschaliger. Dit keer zijn de meeste sculpturen in Park Sonsbeek geplaatst, waarvan ongeveer de helft speciaal voor de tentoonstelling is gemaakt. Een ander deel van de tentoonstelling bevindt zich in het Gemeentemuseum Arnhem. De artistiek directeur van Sonsbeek ’86 is curator Saskia Bos. Terwijl tijdens Sonsbeek ’71 de kunstwerken in het park werden gemaakt voor een bepaalde plek, zijn ...

Sonsbeek 1971: Sonsbeek buiten de perken

01 juni 1971

Sonsbeek ’71: Sonsbeek buiten de perken breekt radicaal met de traditie van zijn voorgangers. In plaats van de beeldhouwkunst staan dit keer de internationale ontwikkelingen in de beeldende kunst van de voorgaande vijf jaar centraal. Het is ook de eerste keer dat er wordt gewerkt met een thema: ruimtelijke relaties. De kunstenaars worden bovendien voor het eerst uitgenodigd om naar aanleiding van hun bezoek aan Park Sonsbeek een kunstwerk te maken. Nagenoeg alle kunstenaars bezoeken ...

Sonsbeek 1966

01 juni 1966

De vijfde Sonsbeek verschilt in een aantal opzichten van de vorige driejaarlijkse edities. Ten eerste bestaat het werkcomité, dat verantwoordelijk is voor de selectie van kunstwerken, voor het eerst voor de helft uit mensen van kunstinstituten en de helft uit beeldhouwers. In de aanloop naar de tentoonstelling worden ze voor nieuwe uitdagingen geplaatst.

Zo moeten ze met de selectie van kunstwerken rekening houden met de concurrerende Biënnale van Venetië in 1964 en 1966. Een grotere ...

Sonsbeek 1958

01 juni 1958

Met kunstwerken uit tien verschillende Europese landen – in totaal maar liefst 337 werken – geeft Sonsbeek ’58 opnieuw een overzicht van de Europese beeldhouwkunst. Ook dit keer ligt er een accent op de Franse beeldhouwkunst, die destijds nog altijd wordt beschouwt als het beginpunt van vernieuwing. Toch is er tijdens deze editie meer aandacht voor recentere ontwikkelingen in andere Europese landen.

Dankzij tachtig beelden van Italiaanse kunstenaars krijgen bezoekers bijvoorbeeld een idee van wat ...

Sonsbeek 1955

01 juni 1955

Internationale beeldententoonstelling in de open lucht: Sonsbeek ’55 borduurde voort op Sonsbeek ’49 en -’52. De grasvelden rondom de witte villa in Sonsbeek worden opnieuw overspoelt door bronzen en natuurstenen beelden van de Franse Neoclassicisten en onder andere hun hun Nederlandse, Belgische en Deense volgelingen.  “(…) ook ditmaal een boeiend overzicht van de beeldhouwkunst sinds de tweede helft der vorige eeuw”, staat in bijlage van de catalogus.

Volgens de heer Doelman ligt het ...

Sonsbeek 1952

01 juni 1952

Sonsbeek ‘52 kan wat betreft de organisatie en de doelstelling beschouwd worden als een herhaling van de eerste goedbezochte Sonsbeek-tentoonstelling. In tegenstelling tot de allereerste Sonsbeek, waarbij driekwart van de beelden afkomstig was van Nederlandse kunstenaars, is er dit keer meer aandacht voor het werk van de Franse meesters Auguste Rodin, Artistide Maillol, Charles Despiau en Antoine Bourdelle.

Als gevolg hiervan komt de nadruk te liggen op het Neoclassicisme en wordt bovendien de hegemonie van deze beeldhouwers bevestigd. Toch exposeren ook enkele contemporaine, enigszins ...

Sonsbeek 1949

01 juni 1950

Tijdens Sonsbeek '49: Europese Beeldhouwkunst in de Open Lucht liggen de herinneringen aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog nog vers in het geheugen. De fysieke sporen van de oorlog zijn bovendien nog aanwezig in het stadslandschap van Arnhem, dat veel schade had opgelopen als gevolg van bombardementen. Sonsbeek ’49 is in de eerste plaats bedoelt voor het mentale herstel van de Arnhemmers. De tentoonstelling steeg boven alle verwachtingen uit: zo’n 125.000 mensen brachten een ...