Park Sonsbeek

Park Sonsbeek vormt samen met het centrum van Arnhem en Museum Arnhem, het hart van SONSBEEK '16: transACTION. Het park is gemodelleerd in de stijl van de Engelse tuinarchitectuur en geïnspireerd door Hollandse landschapsschilderijen uit de 17e eeuw. Met zijn markante witte villa, idyllische vergezichten met koeien en herten en romantische wandelpaden langs beekjes en watervallen, is Park Sonsbeek één van de mooiste stadsparken van Nederland. 

Park Sonsbeek, installaties en podia

In het park verrijzen tijdens SONSBEEK ’16: transACTION zo’n twaalf kunstwerken. Deze werken hebben allemaal hun eigen rol en betekenis. Alle kunstenaars die aan de tentoonstelling deelnemen, zijn op pad geweest met parkbeheerder Jeroen Glissenaar. Dit vormde onderdeel van het artistieke onderzoek om verhalen te verzamelen over de geschiedenis en de verschillende functies van het park én wat de betekenis hiervan is voor bezoekers van het park. 

Platforms om uit te wisselen en samen te komen

Alle werken zijn ook podia die mensen samenbrengen en uitwisseling stimuleren. Door middel van lezingen, workshops en performances die in, op en rond de werken plaatsvinden, worden bewoners en bezoekers als vanzelf onderdeel van SONSBEEK ’16: transACTION. Zonder gebeurtenissen zijn het louter sculpturen, maar door bewoners en bezoekers uit te nodigen om mee te doen, iets toe te voegen of te veranderen, ontstaat er een onophoudelijke stroom aan transacties tussen mensen in alle soorten en maten.

Klik hier voor informatie over rondleidingen in Park Sonsbeek. 

Museum Arnhem: transHISTORY

In Museum Arnhem is gedurende SONSBEEK '16 de tentoonstelling transHISTORY te zien. Deze groepstentoonstelling van tien internationale kunstenaars biedt een alternatief voor de officiële, geautoriseerde geschiedenis. Ruangrupa is geïnteresseerd in persoonlijke geschiedenissen en dan specifiek met betrekking tot de geschiedenis van de kolonisatie. De werken in het museum laten zien dat geschiedenis niet statisch is maar continue in beweging en onderdeel van het dagelijkse leven en de actualiteit.

Nieuw perspectief op de koloniale geschiedenis

De tentoonstelling, die de hele westvleugel van het museum beslaat, bestaat uit performance, installaties, video, fotografie en sculptuur. Ruangrupa benadert geschiedenis vanuit een ander perspectief dan vanuit tegenovergestelde posities, zoals winnaar en verliezer, helden en vijanden en kolonisator en gekoloniseerde. Een inspiratiebron is het boek ‘Engineer of Happy Land’ waarin de Poolse onderzoeker Rudolf Mrázek op originele en onconventionele manier de late koloniale geschiedenis van Indonesië uiteenzet. 

De tentoonstelling transHISTORY zet de vaste duiding van de geschiedenis op losse schroeven en laat daarmee de statische begrenzingen oplossen. Ook reflecteert ruangrupa met deze tentoonstelling op de visie van de huidige generatie over de relatie tussen Zuid en Noord. Ook de persoonlijke geschiedenissen van Arnhemmers, oorspronkelijke bewoners en migranten, krijgen een plek in deze presentatie. 

Stad Arnhem

Ruangrupa is geïnteresseerd in de dynamiek van de stad. En dan vooral in de mensen die samen de stad máken. In de ogen van ruangrupa zijn bewoners van een stad ook de ‘eigenaren’ van de openbare ruimte. Ruangrupa kiest dan ook de stad zélf als uitgangspunt voor SONSBEEK ‘16: transACTION. In de stad zoekt ruangrupa de verbinding op met de mensen die er wonen en werken. Dit doet zij in het ruru huis, door samen te werken met Arnhemse initiatieven, door verhalen te verzamelen en weer door te geven en met muurschilderingen als onderdeel van het dagelijks leven.

Muurschilderingen in de stad

Als de stad gevormd wordt door de mensen die er wonen en werken, dan zijn de straten van iedereen en zou kunst daar moeten beginnen. Ruangrupa nodigt kunstenaars uit Arnhem en ver daarbuiten uit om muurschilderingen te maken en daarmee een impuls te geven aan beeldbepalende plekken. Enkele murals worden gemaakt tijdens SONSBEEK ‘16: transACTION zodat bewoners en bezoekers de murals zien groeien en de kunstenaars bekenden worden met wie je een praatje kan maken.

De stad in beweging

Ruangrupa brengt de stad verder in beweging door mensen met elkaar te verbinden. Uitwisseling maakt een stad kleurrijker en daagt mensen uit om over grenzen heen te kijken. Voor SONSBEEK ‘16: transACTION verbindt ruangrupa haar internationale netwerk met Arnhem en koppelt internationale kunstenaars aan lokale kunstinitiatieven. Samen met onder andere ArtEZFocus FilmtheaterGenerale Oost, Motel Spatie, en Code Rood brengt zij een divers programma met hedendaagse beeldende kunst, performance en film.

De partner locaties
Focus FilmTheater
Code Rood
Motel Spatie
Arthouse Arnhem (wo-zo van 11-16:30 uur)
Galerie de vijf ramen


ruru huis

Iedereen is welkom in het ruru huis dat ruangrupa in juli 2015 opende. Net als ruangrupa’s ruru huis in Jakarta, doet deze locatie aan de Looierstraat 43 in Arnhem dienst als werk- en ontmoetingsplek. Vanaf 22 juni verhuist het ruru huis naar Molenplaats. Samen met Arnhemse initiatieven en kunstenaars van SONSBEEK '16 organiseert ruangrupa er exposities, performances, bijeenkomsten, lezingen en workshops. Je vindt er tafels om aan te werken, een bibliotheek, een vitrine met objecten, een karaokemachine en in de kelder de Underground Gallerrry.

Eén lange wand in het huis is bedekt met een plattegrond van Arnhem. Hierop brengt ruangrupa de verhalen, sociale netwerken en de gevolgen van stedelijke ontwikkelingen van de stad in kaart. Op deze manier verzamelen zij persoonlijke geschiedenissen en favoriete plekken van Arnhemmers, en leren ze de bewoners en de stad kennen.

Kunstenaar Reinaart Vanhoe programmeert het activiteitenprogramma van het ruru huis. Heb je vragen, ideeën of wil je samenwerken? Mail dan naar rv@sonsbeek.org.

Curator Sanne Oorthuizen leidt het onderzoeks- en publicatieprogramma van het ruru huis, getiteld Editorial. Hierin komen onder meer de publicatiereeks Karbon Arnhem Files, een radioprogramma en de onderzoeksgroep ruru buitendienst aan bod. Meer informatie vind je hier.

Volg het ruru huis ook op Facebook,  Instagram en Twitter of bekijk de website

Museum Bronbeek

De Maastrichtse beeldend kunstenaar Juul Sadée (Heerlen, 1958)  is geïnteresseerd in de wijze waarop kunst en cultuur een betekenisvolle rol kunnen spelen in onze maatschappij. Haar werk ontstaat altijd vanuit contact met individuen en groeperingen. Ruangrupa nodigt haar uit om in Museum Bronbeek - waar het koloniale verleden en dan vooral de geschiedenis van het Koninklijk Nederlands-Indisch Leger (KNIL) en zijn tegenstander centraal staan - een werk te maken.

Dit jaar wordt herdacht dat 12.000 ex-KNIL soldaten precies 65 jaar geleden vanuit Indonesië naar Nederland kwamen. Ze verbleven in tijdelijke barakken, waren niet bevoegd te werken, en hadden weinig sociale zekerheid. Leven en integreren in Nederland was lastig. Met een sterk gevoel van trots, eer en geloof in hun ‘Adat’ (traditie) bleven ze nauw verbonden met de Molukse cultuur. Oorlogstrauma’s werden doorgegeven aan de tweede generatie die, in Sadée’s optiek, in een ‘in-between’ situatie leefde: trouw aan hun op de Molukken geboren ouders en hun tradities, die zij op hun beurt weer doorgeven aan de derde generatie.  Maar die generatie stelt zich hierin veel onafhankelijker op. 

Sadée vraagt zich af hoe de tweede generatie dit alles heeft ervaren. Hoe was het familieleven voor hen?  Hoe gingen zij om met het verleden van hun ouders en de onverwerkte trauma’s? Wat was de impact van de gewelddadige treinkapingen, protesten en gijzelingen in de jaren zeventig op de gemeenschap? Met name de stem van de tweede generatie vrouwen ontbreekt. Met dit project maakt Sadée deze vrouwen zichtbaar en geeft ze een stem.   

 Het interactieve project ‘SO’ is het resultaat van een intensief samenwerkingstraject met vrouwen uit de Arnhemse Molukse gemeenschap. Molukse kunst, cultuur en geschiedenis is bijna niet zichtbaar als onderdeel van de Nederlandse geschiedenis in bijvoorbeeld musea. Het is veelzeggend dat het Moluks Historisch Museum in 2012 haar deuren sloot. Wellicht weerhoudt politieke ‘correctheid’ men ervan om onderscheid te maken tussen Molukse en Indonesische cultuur. Met haar installatie besteedt Sadée aandacht aan deze zwarte bladzijde in de Nederlandse, koloniale geschiedenis.