Otobong Nkanga

In Pursuit of Bling, 2014

In Pursuit of Bling
bestaat uit een tweezijdig geweven wandkleed en tafeltjes waarboven mineraalstenen zweven. In sommige tafeltjes zit een monitor die videobeelden laat zien. Uitgangspunt voor deze installatie is de aantrekkingskracht van alles wat glimt en dat wat wij er voor doen om ‘bling bling’ te bemachtigen: de aarde uitputten. Hoe beïnvloeden de beslissingen van individuen de grotere gemeenschap, hoe ontvouwt zich de lange keten van oorzaak en gevolg

Otobong Nkanga, geboren in Nigeria, onderzoekt de relatie tussen culturele waarden en hoe wij omgaan met natuurlijke grondstoffen en het land naar onze hand zetten. Om dit te verbeelden gebruikt ze in haar werk altijd steen in verschillende soorten. De steen is voor Nkanga de drager van herinneringen, en de verbinding tussen het aardse en het menselijke ingrijpen; als verwijzing naar grensaanduiding, relikwie, verdedigings- of vernietigingsmiddel, souvenir en gereedschap, en
als verwijzing naar de uitputting van grondstoffen en mineralen.

In haar veelzijdige, artistieke praktijk in Antwerpen presenteert Nkanga actieve voorstellen om na te denken over een aantal van de meest urgente problemen van onze huidige tijd. Natuurlijke grondstoffen van de wereld zijn bijvoorbeeld een belangrijk onderwerp. Vooral de intensieve wijze waarop het ontginnen van mineralen verbonden is met de condities van het laatkapitalisme.

M-1. Otobong Nkanga.jpg
Otobong Nkanga

Foto 1: Maurice Boyer
Foto 2: Eva Broekema