Cráter Invertido & Motel Spatie

Kampvuur

Het Mexicaanse en Arnhemse kunstenaarscollectief Cráter Invertido en Motel Spatie – beide organisaties die sociale impact nastreven – zetten Arnhem letterlijk in vuur en vlam! In de wijk Presikhaaf, waar Cráter Invertido een maand verbleef als ‘artist in residence’ bij Motel Spatie, delen zij pakketjes uit waarmee je zelf een kampvuur kan maken. In zo’n ‘kampvuurpakketje’ vind je hout, lucifers en een manifest. Ook organiseren zij workshops verhalen vertellen, want bij een kampvuur horen natuurlijk verhalen.

Maak samen met andere mensen een kampvuur, luister naar verhalen en deel je eigen verhaal. Een kampvuur is een plek om elkaar te ontmoeten, en dat is overal op de wereld zo. Een vuur maken is universeel. Het staat symbool voor ritueel, organisatie, participatie, communicatie en traditie.

Cráter Invertido en Motel Spatie willen zo een einde maken aan de associatie die de stad met vuur heeft; het fatale, het brandende, de anarchistische rebellie, en vuur opnieuw introduceren in het Arnhemse stadsleven. Vuur en rook zijn niet altijd iets gevaarlijks.

Rooksignalen zijn een van de oudste vormen van communicatie, alleen heeft deze primitieve methode plaats moeten maken voor gebouwen, billboards en vliegtuigen. Laten we terug gaan naar onze basis, legendes delen en samen de zomer verwelkomen.

A-1. Crater Invertido Motel Spatie.jpg
Crater Invertido
Crater Invertido

Het kunstenaarscollectief Locatie Spatie is een vooraanstaand voorbeeld van een organisatie met een maatschappelijke impact, opgericht door kunstenaars. Het werd in 2010 opgericht vanuit een maatschappelijke en politieke noodzaak; iets dat we terugzien in vele andere kunstenaarsinitiatieven van over de hele wereld.

Voor Spatie is het belangrijk om te werken op een manier die voorbijgaat aan de praktijk die ingeworteld zit in velerlei instituten, die zich vaak in het centrum van een stad bevinden, binnen veilige muren, in een bepaalde sociale context en met een bepaalde vocabulaire.

Motel Spatie artist-in-residence, opgericht in 2013, geeft vorm aan het concept Engaged Autonomy, door kunstenaars te verbinden aan een bepaalde fysieke en/ of sociale context en deze daar te ondersteunen in het maken van nieuw werk.

Engaged Autonomy gaat over het zich bewustzijn van de hedendaagse context. Het beschrijft de verantwoordelijkheid om de eigen positie te bepalen, maar ook de context uit te nodigen en deze hierdoor te laten beïnvloeden.

De uitwisselingen van kennis en inhoud dienen
als vragen die aannames over de maker of de context, verstoren. Terwijl het concept van Engaged Autonomy toegepast kan worden op verschillende aspecten van de maatschappij, concentreert Motel Spatie zich op het initiëren van hedendaagse kunstprojecten in diverse contexten met als doel deze vragen op te roepen.

http://www.motelspatie.nl/