Gezocht: ondernemende en energieke algemeen directeur (0,6-0,8 fte)


Stichting Sonsbeek & State of Fashion organiseert sinds 2016 twee beeldbepalende, internationale evenementen in Arnhem: SONSBEEK (beeldende kunst in de openbare ruimte) en State of Fashion (mode). Deze twee evenementen kenmerken zich door hoge artistieke kwaliteit, internationale allure, actualiteit en maatschappelijke betrokkenheid. Beide zijn (inter)nationaal onderscheidend, verstevigen de infrastructuur voor creativiteit en innovatie, stimuleren (internationale) samenwerking en versterken de internationale reputatie van Arnhem en Gelderland als creatieve, innovatieve en groene stad en regio. Beide evenementen doen dit vanuit een eigen focus die wordt bepaald door de algemeen directeur in nauwe samenwerking met het managementteam en de curator.

Stichting Sonsbeek & State of Fashion heeft zowel van SONSBEEK als van State of Fashion een succesvolle editie gerealiseerd en bouwt nu verder aan de toekomst. Voor deze fase is de stichting op zoek naar een ondernemende algemeen directeur die vanuit een energieke pioniersgeest de organisatie verder opbouwt.

Profiel
De stichting zoekt een daadkrachtige algemeen directeur met een academisch werk- en denkniveau (achtergrond kunst en cultuur) die inspireert, kansen omzet in resultaat en handelt vanuit visie, netwerk en samenwerking. Hij/zij is bewezen ondernemend en heeft aantoonbare ervaring met het toekomstbestendig opbouwen van culturele organisaties in ontwikkeling.

De algemeen directeur is het gezicht van Stichting Sonsbeek & State of Fashion en is verantwoordelijk voor het personele, financiële en strategische beleid van de stichting (standplaats Arnhem). Hij/zij ontwikkelt de visie, geeft leiding aan de organisatie en vertegenwoordigt de stichting extern. De algemeen directeur rapporteert direct aan de Raad van Bestuur en zorgt er in nauwe samenwerking met het managementteam, de curator en externe adviseurs voor dat de events bijdragen aan het behalen van de gestelde doelen en targets.

De algemeen directeur heeft als voornaamste taak het opbouwen en positioneren van de organisatie. Dit doet hij/zij door vanuit een pioniersgeest een lange termijn visie te ontwikkelen, waarin crossovers, partnerships en het proactief signaleren van en inspelen op kansen en mogelijkheden centraal staan. Samenwerking en het opbouwen van een relevant netwerk spelen een grote rol op zowel (inter)nationaal als lokaal niveau; met politiek en bestuur en met partners binnen en buiten cultuur. Key partners van de stichting zijn gemeente Arnhem, provincie Gelderland, Museum Arnhem en ArtEZ University of the Arts.

Om het fundament van de stichting te versterken is de algemeen directeur ook verantwoordelijk voor het vinden van structurele financiering. In dat kader wordt gedegen kennis van en ervaring met financiële bedrijfsvoering, fondsen- en sponsorwerving gevraagd. De Algemeen Directeur bouwt aan een organisatie die beeldbepalende evenementen organiseert en die ook tussen de evenementen een belangrijke gesprekspartner is in de sectoren waarbinnen zij actief is (beeldende kunst en modevormgeving).

Competenties, vaardigheden en kwaliteiten

Visie

 • Hij/zij heeft meer een strategisch dan een operationeel profiel: deze fase vraagt om pionieren en opbouwen.
 • Ontwikkelen, uitdragen en implementeren van een duidelijke visie op de ontwikkeling van de organisatie. Deze visie dient naar de afzonderlijke evenementen vertaald te worden i.s.m. de projecthoofden.
 • Vanuit deze visie werkt de Algemeen Directeur aan zowel de positionering van de organisatie als aan de versteviging van de kernorganisatie.
 • Proactief en flexibel inspelen op externe ontwikkelingen en kansen.
 • Volgen van en kennis ontwikkelen ten aanzien van de belangrijkste (inter)nationale ontwikkelingen op het gebied van beeldende kunst en mode en het vertalen van relevante trends en bewegingen naar kansen.

Leiderschap

 • De algemeen directeur is boegbeeld naar binnen en naar buiten toe. Hij/zij creëert draagvlak binnen en buiten de organisatie.
 • Hij/zij is een verbinder; betrokken en sterk gericht op samenwerking.
 • De algemeen directeur geeft leiding aan een team bestaande uit twee
 • projecthoofden (SONSBEEK en State of Fashion), een hoofd communicatie en een controller.
 • Hij/zij heeft strategisch inzicht, stimuleert en verbindt, en weet op natuurlijke wijze professionals aan te sturen.
 • Hij/zij heeft ervaring met kunstenaars, ontwerpers en curatoren.
 • Persoonlijkheid: verbinder, open en transparant, communicatief vaardig, besluitvaardig, realistisch, helder en koersvast, (zelfstandig) ondernemend, doel- en resultaat gericht, analytisch en stressbestendig (ervaring met festivaldynamiek). 
 • Hij/zij kan zowel intern als extern moeiteloos schakelen tussen de diverse relaties en contacten die het werkveld omvat.

Externe contacten

 • De algemeen directeur is het gezicht naar buiten toe.
 • De algemeen directeur heeft ervaring met het opbouwen van netwerken, en ziet het als een uitdaging om hiermee lokaal, regionaal, landelijk en ook internationaal aan de slag te gaan. Zijn/haar spreek- en schrijfvaardigheden in Engels zijn uitstekend.
 • Hij/zij heeft ervaring in een politiek-bestuurlijke context en vindt het aansprekend om daar een actieve rol in te spelen. Hij/zij is ook bekend met het werken met subsidiestromen en onderhoudt intensief contact met lokale, provinciale en landelijke bestuurlijke relaties.
 • Hij/zij onderhoudt een netwerk in de regio Arnhem/Gelderland en een netwerk met (inter)nationale spelers/organisaties op het snijvlak cultuur/creatieve industrie en maatschappelijke ontwikkelingen.
 • Hij/zij heeft (bestuurlijke) afstemming met de key partners (Museum Arnhem, ArtEZ, gemeente en provincie)  

Financiën

 • De Algemeen Directeur werkt samen met de controller, is financieel eindverantwoordelijk en presenteert de voortgang aan bestuur en stakeholders. 
 • Hij/zij onderhoudt en bouwt aan relaties met (inter)nationale fondsen.
 • De Algemeen Directeur ontwikkelt en onderhoudt een (inter)nationaal netwerk van mogelijke partners en sponsoren.

Overige informatie
Het gaat om een aanstelling van minimaal 0,6 fte en maximaal 0,8 fte (in overleg). De startdatum voor de nieuwe directeur is 1 maart 2019, of eerder als de opzegtermijn dit toestaat. Het honorarium is in overeenstemming met de zwaarte van de functie en conform de salarisnormen zoals die gehanteerd worden door de Stichting Sonsbeek & State of Fashion.

Geïnteresseerd?
Reageren kan t/m 29 november 2018 via info@sbstof.org onder vermelding van ‘vacature algemeen directeur’. We vragen om een relevant CV, alsmede om een motivatiebrief waarin u helder beschrijft waarom u de geschikte kandidaat bent. De selectie voor deze functie wordt verricht door een commissie bestaande uit een vertegenwoordiging van het bestuur en het team. Gesprekken vinden plaats op 15 en 22 december 2018. Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.

Voor vragen met betrekking tot de vacature kunt u zich in eerste instantie richten tot het secretariaat van Stichting Sonsbeek & State of Fashion via +31 (0)26 3031940. Voor vragen van inhoudelijke aard wordt een telefonisch spreekuur georganiseerd, waar u zich via ons secretariaat voor aan kunt melden.

Meer informatie:

www.sonsbeek.org
www.stateoffashion.org
www.sbstof.org